توانایی تولید بیوفیلم و میزان ژنهای مربوط به مقاومت ضد میکروبی بیوفیلم، ndvB و tssC1، سودوموناس آئروژینوزای عفونت چشم، بالا و نگران کننده است

مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا به عنوان یک مشکل در مراکز درمانی می باشد . بیوفیلم از نفوذ آنتی بیوتیک ها به درون باکتری جلوگیری می کندکه باعث افزایش مقاومت این باکتری به آنتی بیوتیک ها می شود. در مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی به تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، شیوع ژن  tssC1, ndvB و همچنین اندازه گیری بیوفیلم در میان سودوموناس آئروژنوزای جداشده از عفونت چشم مورد پرداخته شد. تست بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی  بر روی 92  سودوموناس آئروژنوزا از بیماران عفونت چشم در یک مرکز درمانی تهران  بین آبان ماه 1393 تا اذر ماه1394 انجام پذیرفت. توانایی تشکیل بیوفیلم، همچنین بررسی شیوع ژن ndvB وtssc1 در بین تمام ایزوله ها توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR انجام گرفت. مطالعه نشان داد که توانایی تولید بیوفیلم و میزان ژنهای مربوط به مقاومت ضد میکروبی بیوفیلم، ndvB و tssC1، سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت چشم در مرکز مورد بررسی، بالا و نگران کننده است.CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سودوموناس آئروژنوزاndvB | بیوفیلم | عفونت چشمی | tssC1 |

دفعات مشاهده: 199 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر