ارتباط عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله‌ای در سالمندان

در پژوهش مقطعی حاضر تعداد 124 نفر از سالمندان بازنشسته در کانون‌های بازنشستگی شرق گیلان به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه عوامل استرس‌زای سالمندی و راهبردهای مقابله‌ای «اندلر» و «پارکر» مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین عامل  استرس‌زا مربوط به بعد آشیان خالی بود و زنان استرس بیشتری را نسبت به مردان گزارش نمودند. بیشترین راهبرد مقابله‌ای بکار گرفته شده توسط سالمندان راهبرد فرار از مساله و هیجان مدار بوده است. باتوجه به لزوم به کارگیری راهبرد مقابله‌ای مناسب، توجه به این قشر ارزشمند اجتماع و ساماندهی برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزشی به این افراد و خانواده‌های آن‌ها حائز اهمیت می‌باشد.


مقاله علمی مستخرج از طرح:
 
Gheibizadeh M, Pourghane P, Mosaffa Khomami H, Heidari F, Atrkar Roushan Z. The Relationship between Stressors and Coping Strategies Employed by Retired Elderly. IJPN.2016; 4(5): 36- 43

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط بین عوامل استرس زا و راهبردهای مقابله ای در سالمندان بازنشسته شرق گیلان
مجری اصلی: خانم دکتر پرند پورقانع   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲۴   |   کد طرح: 94122503


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سالمندان | راهبردهای مقابله ای | عوامل استرس زا | بازنشستگی |

دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر