تعبیه drain(لوله باریک پلاستیکی ) بعد از عمل به علت افزایش خطر ابتلا به عفونت در تمامی بیماران الزامی نیست.

در این مطالعه هدف بررسی نقش کشت نوک درن تعبیه شده بعد از عمل جراحی در بیماران تحت عمل تیروئیدکتومی، در پیشبینی و درمان به موقع عفونت محل عمل بود. تهیه کشت از درن بیماران در حین بستری، عامل پیش گویی کننده معنی داری در تشخیص احتمال وقوع عفونت محل عمل نمی باشد، با این حال تعبیه ی درن به تنهایی خطر ابتلا به عفونت محل عمل در این بیماران را به طور معنی داری افزایش داد. لذا نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که تعبیه درن بعد از عمل در تمامی بیماران الزامی نیست و افتراق بیماران نیازمند تعبیه درن بعد از عمل از سایر بیماران از اهمیت ویژه ای جهت کاهش شیوع عفونت ها برخوردار است

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر