ماساژ به روش لمسی ـ حرکتی (TKS) بر شاخص های رشد نوزادان سالم تاثیر دارد اما این تاثیر معنی دار نیست.

یکی از اهداف طب کودکان این است که هر کودک پتانسیل فردی خود را برای رشد و تکامل به دست آورد .روشهای متعددی جهت بهبود رشد در نوزادان از جمله طب فشاری و لمس درمانی پیشنهاد شده است. یکی از مؤثرترین اشکال لمس، ماساژ درمانی است. این مطالعه مداخله ای با هدف بررسی تاثیر ماساژ به روش لمسی ـ حرکتی بر شاخص های رشد نوزادان سالم انجام گرفته است.  60 نوزاد سالم ترم واجد شرایط ورود به مطالعه در دو گروه آزمون (30 نوزاد) و کنترل (30 نوزاد) قرار گرفتند. تحریک لمسی-حرکتی را نوزادان یک روزه گروه آزمون، توسط مادرشان در منزل دریافت کردند. این روش روزانه 2 بارو هر بار15دقیقه ، مابین دو مرحله تغذیه نوزاد (قبل از شیر خوردن)، برای 4 هفته متوالی انجام شد. اندازه گیری های وزن، قد و دورسر در بدو تولد، پایان روز 14 و پایان روز 28 در نوزادان هر دو گروه به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که علی رغم افزایش روزانه در اندازه شاخص های وزن، قد و دورسر، این افزایش معنی دار نبوده است

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر معصومه حسینیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۲   |   کد طرح: 94117


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ماساژ | تحریک لمسی ـ حرکتی | وزن | نوزاد |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر