بین پلی مورفسیم های شایع ژن MBL و استعداد ابتلا به سل ریوی در قوم لر ساکن استان لرستان ارتباط مستقیم وجود دارد.

ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن MBL و سل ریوی در جمعیت های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج متناقضی را بیان داشته است. لذا مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط بین پلی مورفسیم های شایع ژن MBL و استعداد ابتلا به سل ریوی در قوم لر ساکن استان لرستان صورت گرفت. در این مطالعه 100 بیمار مبتلا به سل ریوی به عنوان گروه مورد و 100 نفر فرد سالم به عنوان گروه شاهد که از نظر سن و جنس با گروه بیمار همسان سازی شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد پلی مورفیسم HH ژن MBL و آلل H از نظر آماری به طور معنی داری با افزایش استعداد ابتلا به سل ریوی مرتبط است و آلل L  از این پلی مورفیسم نیز به طور معنی داری در افزایش مقاومت به ابتلای سل ریوی در این قوم موثر است.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی امیری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱۸   |   کد طرح: 375


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: MBL | سل ریوی | قوم لر |

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر