ارزیابی کمی تاثیر نرخ همزمانی‌های تصادفی در کیفیت تصاویر پت بر تصویربرداری تمام بدن

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. بدلیل طولانی بودن، عنوان قابل مشاهده نیست. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان و متن خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.
با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021

اهداف:
ارزیابی کمی تاثیر نرخ همزمانی‌های تصادفی بر کیفیت تصاویر پت در تصویربرداری تمام بدن
تخمین تاثیر میزان نرخ همزمانی‌های تصادفی از طریق شبیه سازی مونت کارلو
تخمین تاثیر میزان نرخ فوتون‌های تصادفی از طریق اندازه‌گیری عملی
ارزیابی روش‌های ثبت همزمانی‌های تصادفی
ارزیابی روش‌های تصحیح همزمانی‌های تصادفی
تعیین نرخ همزمانی‌های تصادفی و افزایش دقت آنالیز کمی تصاویر پت/سی¬تی
تعیین تاثیر نرخ همزمانی‌های تصادفی و افزایش قدرت تشخیصی تصاویر پت در تصویر برداری تمام بدن
مقایسه روش‌های تصحیح نرخ همزمانی‌های تصادفی با هم و پیشنهاد پروتکل مناسب برای تصویربرداری از بیماران
با توجه به قدرت تفکیک زمانی (Time-Resolution) محدود اسکنرهای PET، همزمانی دو فوتون نابودی در یک پنجره هم زمان (TCW) تشخیص داده و ثبت می‌شوند. اما در این همزمانی، دو فوتون نابودی از دو واپاشی مجزا نیز می‌تواند به‌عنوان یک همزمانی صحیح تشخیص داده شده و ثبت شوند.به این رویدادهای نامرتبط با یکدیگر همزمانی‌های تصادفی (Random Coincidences) می‌گویند.
هم زمانی‌های تصادفی یکی از منابع اصلی تخریب کیفیت تصویر در PET هستند، زیرا آن‌ها باعث ایجاد نویز (Noise) و کاهش کنتراست و کیفیت تصویرمی‌شوند که برای بهبود کیفیت تصویر و کاهش واریانس (Variance) نویز لازم است این رویدادهای تصادفی به درستی برآورد شوند و نقششان بر کیفیت تصویر بررسی شود و به کمک روش‌های مختلفی حذف یا کاهش یابند بنابراین ارزیابی کمی تاثیر این داده‌ها بر افزایش کنتراست و بهبود کیفیت تصویرضروری است.
به منظور صرفه جویی در زمان، اسکنر PET Discovery 690 که در بیمارستان مسیح دانشوری نصب و درحال بهره‌برداری می‌باشد، توسط شبیه‌ساز GATE مدلسازی گردید. در مرحله بعد درست آزمایی دقیقی از عملکرد این اسکنر با مقایسه با تنظیمات کارخانه‌ای که شرکت سازنده دستگاه ارائه می‌دهد، انجام گرفت تا نتایج شبیه‌سازی با نتایج تجربی قابل مقایسه باشد. سپس فانتوم نما در این نرم افزار شبیه‌سازی شده و اطلاعات کمی بعد از اجرای برنامه و تصویربرداری ثبت شده و با مقدار اکتیویته‌ها و زمان‌های متفاوت انجام گرفته و از اطلاعات به دست آمده برای انجام حالت آزمایشی در اسکنر نصب شده در بیمارستان مسیح دانشوری استفاده شد. در مرحله بعد برای ارزیابی تاثیر همزمانی‌های تصادفی در موقعیت تخت‌های‌های مختلف بیمار، چند بیمار تصویربرداری شده و اطلاعات کمی این بیماران ثبت شد. در نهایت فانتومی بر مبنای استاندارد نما ساخته شد که بتواند مقادیر کمی ثبت شده درهر موقعیت تخت بیماران را شبیه‌سازی کند تا تاثیر همزمانی‌های تصادفی در پارامترهای مختلف تصویر اعم از نسبت سیگنال به نویز ، کنتراست و نویز و ... مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان داد شبیه‌ساز GATE به عنوان یک ابزار مفید در طراحی و ارزیابی عملکرد اسکنرهای پت بوده و نتایج به دست آمده از آن صحیح و معتبر می‌باشد. همچنین یافته‌ها نشان داد همزمانی‌های تصادفی یکی از عوامل اصلی تخریب تصاویر پت هستند و با افزایش میزان آن‌ها، نرخ نویز معادل که نشان‌دهنده کیفیت تصاویر پت است، کاهش می‌یابد.بر اساسنتایج این مطالعه صرفا افزایش اکتیویته باعث افزایش نسبت همزمانی‌های تصادفی به همزمانی‌های صحیح در یک میدان دید نمی‌شود بلکه محیط اسکترکننده خارج از میدان دید و اکتیویته خارج از میدان دید نیز تاثیر بر همزمانی‌های تصادفی دارد.نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش تا دو برابری میزان همزمانی‌های تصادفی نسبت به همزمانی‌های صحیح تاثیر چشمگیری بر روی پارامترهای اصلی کیفیت تصویر اعم از کنتراست بیشینه و میانگین، نسبت سیگنال به نویز، میزان جذب استاندارد بیشینه و میانگین نداشته و می‌توان دز تجویزی را با حفظ همان کیفیت تصویر کاهش داد. همزمانی‌های تصادفی یکی از عوامل اصلی تخریب تصاویر پت هستند و با افزایش میزان آن‌ها، نرخ نویز معادل که نشان‌دهنده کیفیت تصاویر پت است، کاهش می‌یابد. از طرفی نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش تا دو برابری میزان همزمانی‌های تصادفی نسبت به همزمانی‌های صحیح تاثیر چشمگیری بر روی پارامترهای اصلی کیفیت تصویر اعم از کنتراست بیشینه و میانگین، نسبت سیگنال به نویز، میزان جذب استاندارد بیشینه و میانگین نداشته و می‌توان دز تجویزی را با حفظ همان کیفیت تصویر کاهش داد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی کمی تاثیر نرخ همزمانی‌های تصادفی در کیفیت تصاویر پت بر تصویربرداری تمام بدن
مجری اصلی: محمد رضا آی   |   کد طرح: 96-03-30-36291CAPTCHA
دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر