معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیشترین موارد عقرب زدگی در شهرستان باغمک در روستاها و در ماه های فصل تابستان (مرداد ماه) اتفاق می افتد و بیشترین محل گزش دست ها می باشند.

در مطالعه خاتمه یافته حاضر، بررسی اپیدمیولوژیک موارد عقرب زدگی در شهرستان باغملک طی سال های 1387 الی 1391 به صورت گذشته نگر و با استفاده از آمار و پرونده های موجود در مرکز بهداشت شهرستان باغملک انجام گرفت. در تحلیل های انجام شده مشخص گردید که طی مدت زمان مورد مطالعه 7236 مورد عقرب زدگی در این شهرستان اتفاق افتاده است که بیشترین موارد گزش از روستاها گزارش شده است و بالغ بر 57% این موارد را زنان تشکیل می دهند. همچنین بیشترین موارد عقرب زدگی این شهرستان در ماه های فصل تابستان با بیشترین فراوانی در مرداد ماه اتفاق می افتد. بیشترین محل گزش در دست ها می باشد و 3 مورد مرگ نیز در فاصله زمانی مورد مطالعه گزارش گردیده است.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمود بناری مهر   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱   |   کد طرح: 95ST-0073


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مطالعه اپیدمیولوژیک | باغملک | عقرب زدگی |

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر