مصرف آب چغندر به کاهش فشارخون کمک می کند

طی سالهای اخیر محصولات مختلف تهیه شده از چغندر (Beta vulgaris) بعنوان یک مکمل غذایی ارگوژنیک، و نیز بهبود دهنده وضعیت عملکرد قلب و عروق، درمان پرفشاری خون، آترواسکلروز، بیماری های ریوی و نیز دیابت مورد توجه قرار گرفته است. چغندر حاوی ترکیبات زیست فعالی نظیر betacyanins and betaxanthins), flavonoids, polyphenols می باشد. اثرات چغندر بدیلیل محتوای بالای نیترات در مطالعات مختلف بعنوان درمان تکمیلی پرفشاری خون مورد بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد شده است که مکمیاری با نیترات میتواند مسیر مختل شده اکسید نیتریک در پرفشاری خون را جبران نماید. نیترات میتواند موجب ارتقاء زیست دسترسی اکسید نیتریک بعنوان یک مدیاتور فیزیولوژیک تنظیم فشارخون گردد. از اینرو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نیترات در کاهش فشارخون در مطالعات بالینی متعدد مورد آزمون قرار گرفته است. متا آنالیز نتایج مطالعاتی که اثرات کوتاه مدت مکملیاری با نیترات و آب چغندر را بررسی کرده بودند، کاهش معنی دار در فشارخون سیستولیک را تایید کرد. پس از آن مطالعات میان مدت و بلند مدت بررسی اثرات کاهندگی فشار خون نیترات و آب چغندر (بعنوان منبع غنی نیترات) را مورد بررسی قرار دادند اما نتایج در این خصوص متناقض بوده است. همچنین بدرستی روشن نیست که آیا اثرات آب چغندر در کاهش فشارخون با محتوای بالای نیترات و یا حضور دیگر ترکیبات زیست فعال نظیر پلی فنولها ارتباط دارد. تحقیقات اخیر جنبه¬های مختلفی از تاثیرات مفید نیترات و نیتریت در فرآیندهای بیولوژیک را مورد بحث و بررسی قرار داده است. فواید نیترات و نیتریت عمدتا به قابلیت تبدیل مجدد نیترات و نیتریت به نیتریک اکساید (NO)، فعالسازی مسیر نیترات- نیتریت- نیتریک اکساید، و القاء تاثیرات مفید خصوصا در سیستم قلبی¬عروقی نسبت داده می¬شود. از جمله مکانیسم¬هایی که در توجیه اثرات محافظتی نیترات و نیتریت غذایی مطرح شده است بهبود زیست دسترسی نیتریک اکساید در عروق، بهبود عملکرد اندوتلیوم عروق، انبساط جدار عروق و تنظیم جریان خون، مهار تجمع پلاکتی، مهار تولید میتوکندریایی گونه¬های فعال اکسیژنی (Reactive Oxygen Species; ROS) و نیز تنظیم هموستاز گلوکز می¬باشد.. نتایج مطالعه فراتحلیل اخیر نشان داد که آب چغندر تاثیر معنی دار بر کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک دارد و میتواند بعنوان یک مداخله تغذیه ای موثر در مبتلایان به پرفشاری خون مد نظر قرار گیرد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر زهرا بهادران   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۹   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: چغندر | پرفشاری خون |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر