شدت دردهای عضلانی اسکلتی در زنان باردار با کیفیت زندگی آنها ارتباط معکوس دارد

دوران بارداری، گر چه برای اکثر زنان یک دوره مسرت‌بخش است ؛ اما ، اغلب یک دوره پر استرس همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی نیز به حساب می‌آید. این تغییرات توانایی زن را برای انجام دادن نقش‌های معمول زندگی تغییر و کیفیت زندگی آنها را دستخوش تغییر خواهد کرد. لذا هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین دردهای عضلانی اسکلتی و کیفیت زندگی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهرستان فسا بود. در این مطالعه‌ی ۲۰۰ مادر باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی به صورت تصادفی انتخاب شدند.کیفیت زندگی در زنان باردار با استفاده از پرسشنامه‌ی استاندارد بررسی کیفیت زندگی در زنان باردار(۹ گویه) و شدت دردهای عضلانی اسکلتی با استفاده از پرسشنامه‌ی استاندارد دیگری بررسی شدند. نتایج نشان داد که شدت دردهای عضلانی اسکلتی در زنان باردار در نواحی دست، پشت، باسن و قسمت تحتانی کمر، ران و پا نسبت به قبل از بارداری به طور معناداری افزایش‌یافته است. بطوریکه این دردها ارتباط معنی‌دار اما معکوسی باکیفیت زندگی زنان باردار دارد. همچنین رضایت از زندگی زناشویی رابطه‌ی مستقیم و درد در ناحیه‌ی باسن و قسمت تحتانی کمر رابطه‌ی معکوسی باکیفیت زندگی در زنان باردار دارد. پیشگیری و درمان کمردرد می‌تواند تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی زنان باردار در جامعه و در نتیجه کاهش هزینه‌های ناشی از آن داشته باشد. انجام تمرینات درمانی قبل و حین بارداری می‌تواند به حفظ بیومکانیک بدن و ایجاد ثبات در مفاصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال کمک کند. همچنین انجام تمرینات ثبات دهنده‌ی ستون فقرات با هدف بهبود عملکرد عضلات ثبات دهنده می‌تواند به بهبود وضعیت و عملکرد عضلانی کمک کند. بعلاوه می‌توان با آموزش حالت مناسب قرارگیری مادر در موقع انجام فعالیت‌های معمول، جهت کاهش درد ناشی از کمردرد و کرامپ پا به او کمک کرد.

کلیدواژه ها: زنان باردار | دردهای عضلانی اسکلتی | کیفیت زندگی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی رابطه بین دردهای عضلانی اسکلتی و کیفیت زندگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر فسا - سال 96
مجری اصلی: دکتر راحله ثابت سروستانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۹   |   کد طرح: 96055CAPTCHA
دفعات مشاهده: 220 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر