شدت دردهای عضلانی اسکلتی در زنان باردار با کیفیت زندگی آنها ارتباط معکوس دارد

دوران بارداری، گر چه برای اکثر زنان یک دوره مسرت‌بخش است ؛ اما ، اغلب یک دوره پر استرس همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی نیز به حساب می‌آید. این تغییرات توانایی زن را برای انجام دادن نقش‌های معمول زندگی تغییر و کیفیت زندگی آنها را دستخوش تغییر خواهد کرد. لذا هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین دردهای عضلانی اسکلتی و کیفیت زندگی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهرستان فسا بود. در یک مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی 200 مادر باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی به صورت تصادفی انتخاب شدند.کیفیت زندگی در زنان باردار با استفاده از پرسشنامه‌ی استاندارد بررسی کیفیت زندگی در زنان باردار(9 گویه) و شدت دردهای عضلانی اسکلتی با استفاده از پرسشنامه‌ی استاندارد دیگری بررسی شدند. نتایج نشان داد که شدت دردهای عضلانی اسکلتی در زنان باردار در نواحی دست، پشت، باسن و قسمت تحتانی کمر، ران و پا نسبت به قبل از بارداری به طور معناداری افزایش‌یافته است. بطوریکه این دردها ارتباط معنی‌دار اما معکوسی باکیفیت زندگی زنان باردار دارد. همچنین آزمون رگرسیون خطی نشان داد که رضایت از زندگی زناشویی رابطه‌ی معنی‌دار مستقیم و درد در ناحیه‌ی باسن و قسمت تحتانی کمر رابطه‌ی معنی‌دار معکوسی باکیفیت زندگی در زنان باردار دارد(05/0>p). پیشگیری و درمان کمردرد می‌تواند تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی زنان باردار در جامعه و در نتیجه کاهش هزینه‌های ناشی از آن داشته باشد. انجام تمرینات درمانی قبل و حین بارداری می‌تواند به حفظ بیومکانیک بدن و ایجاد ثبات در مفاصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال کمک کند. همچنین انجام تمرینات ثبات دهنده‌ی ستون فقرات با هدف بهبود عملکرد عضلات ثبات دهنده می‌تواند به بهبود وضعیت و عملکرد عضلانی کمک کند. بعلاوه می‌توان با آموزش حالت مناسب قرارگیری مادر در موقع انجام فعالیت‌های معمول، جهت کاهش درد ناشی از کمردرد و کرامپ پا به او کمک کرد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر راحله ثابت سروستانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۹   |   کد طرح: 96055


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: دردهای عضلانی اسکلتی | زنان باردار | کیفیت زندگی |

دفعات مشاهده: 96 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر