تاثیر پرستاری از راه دور(تله نرسینگ) بر کاهش بستری مجدد، بارمالی و کاهش مراجعات بیماران ضربه به سر پس از ترخیص از بیمارستان

بر اساس یافته های این پژوهش لزوم فراهم اوردن شرایط تعامل خانواده بیماران ضربه سر با تیم مراقبت که علاوه بر حمایت عاطفی-روانی بیماران و خانواده آنان، منجر به کاهش دفعات مراجعه غیرضروری بیماران به پزشک و بیمارستان ها می شود، بیشتر نمایان شد و پیشنهاد می شود چنین برنامه هایی به صورت مدون در تمامی مراکز درمانی راه اندازی شود. همچنین نتایج طرح حاکی از  کاهش میزان مراجعات بیماران به بیمارستان ها و کلینیک ها و بالتبع کاهش میزان بستری مجدد بیماران ضربه سر، کاهش بار مالی بر سیستم بهداشت و درمان، جامعه و خانواده ها به دلیل کاهش موارد مراجعه و بستری مجدد و نیز حمایت درمانی و عاطفی از بیماران ضربه سر و خانواده آنها داشت.

 
کلیدواژه ها: ضربه به سر | مراقبت از بیمار | تله نرسینگ |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر تله نرسینگ بر برآیند مراقبت انجام شده توسط مراقبین بیماران ضربه به سر پس از ترخیص از بیمارستان های منتخب شهر تهران
مجری اصلی: آتوسا آموزگار، اکرم شاهرخی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۰   |   کد طرح: پ/14/دCAPTCHA code
دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر