طی مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نشان داد که عصاره ثعلب بر سلول های خون محیطی موثر است

مقدمه: امروزه کم خونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به یک مشکل حاد جهانی تبدیل شده است، به طوری که کشورهای با شیوع بالای آن را وادار به طرح برنامه های گسترده پیشگیری و کنترل ساخته است. از دیر باز گیاهان دارویی و مشتقات آن در طب سنتی برای درمان کم خونی و عوارض ناشی از آن مطرح بوده اند ولی در مورد اثر بخشی قطعی بسیاری از آنها تاکنون شواهد تحقیقاتی معتبر یافت نشده است. نظر به این که استفاده از گیاهان دارویی دارای عوارض کمتری است و از جنبه روانی بیماران پذیرش بهتری نسبت به آن دارند. هدف این تحقیق اثر عصاره آبی ریشه ثعلب بر سلول های خون محیطی در موش صحرایی نر بوده است.
 
روش کار: در این تحقیق تجربی، 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 5 گروه 8 تایی شامل کنترل، و گروههای تجربی دریافت کننده عصاره آبی ریشه ثعلب تقسیم شدند. عصاره ریشه ثعلب به صورت درون صفاقی به مدت 28 روز متوالی به حیوانات تزریق شد. در بیست و نهمین روز پس از شروع آزمایش و پس از توزین حیوانات، خونگیری از قلب انجام گرفت و برخی از پارامترهای خون اندازه گیری شد.

یافته ها: نشان داد که در مورد میانگین تعداد گلبول های سفید و پلاکت و میانگین درصد منوسیت و ائوزینوفیل و بازوفیل تغییر معنی داری را نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد.

نتیجه گیری: غلظت های عصاره ریشه ثعلب بخاطر داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی باعث تغییر در پارامترهای مورد بررسی، در موش های صحرایی گردید.

کلیدواژه ها: هماتوکریت | هموگلوبین | گلبول های سفید | گلبول های قرمز | ثعلب | موش صحرایی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تأثیر عصاره آبی ریشه ثعلب بر سلول های خون محیطی در موش صحرایی
مجری اصلی: محمد عارف باقرزاده- دکتر حسین کارگر جهرمی   |   همکاران: دکتر شکوفه آتش پور- زهرا کارگر جهرمی- شیوا صالح- عنایت اله شادمند   |   کد طرح: ثعلب، گلبول های قرمز، گلبول های سفید، هموگلوبین، هCAPTCHA
دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر