از مراحل ضروری درمان ریشه ،تعیین طول کارکرد کانال ریشه پیش از آماده سازی کانال ریشه است ،خطا در اندازه گیری آن می تواند منجر به عواقب نامطلوب

از مراحل ضروری درمان ریشه ،تعیین طول کارکرد کانال ریشه پیش از آماده سازی کانال ریشه است ،خطا در اندازه گیری طول کارکرد می تواند منجر به عواقب نامطلوب در درمان اندودنتیک گردد. هدف از این مطالعۀ ، مقایسۀ دقت رادیوگرافی داخل دهانی معمولی (F_ speed وE) و دیجیتال(PSP,CCD) در اندازه گیری طول کارکرد کانال ریشه بود. 
نتایج به دست آمده نشان داد که: میزان هم بستگی بین مشاهده گرها و نیز در تکرار های مختلف بسیار بالا بود. همچنین از لحاظ آماری در مورد هیچکدام از رادیوگرافی های مختلف و نیز در تکرارهای مختلف، اختلاف معناداری بین مشاهده گرها دیده نشد (۰۵/۰ p>) با این حال در مقایسه با  استاندارد طلایی در تمام موارد، رادیوگرافی دیجیتال CCD از بالاترین دقت و رادیوگرافی معمولی با   فیلم E-Speed از کمترین دقت برخوردار بودند همچنین،رادیوگرافی دیجیتالPSP در رتبه دوم قرار گرفت. رادیو گرافی با فیلم F-Speed نیز در رتبه سوم قرار گرفت.
کلیدواژه ها: F-Speed) | رادیو گرافی داخل دهانی معمولی (E | طول کارکرد کانال ریشه | CCD) | دیجیتال (PSP | داخل دهانی معمولی (EF-Speed) T | دیجیتال (PSP | CCD) | طول کارکرد کانال ریشه |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه دقت رادیو گرافی داخل دهانی معمولی (E,F-Speed) و دیجیتال (PSP,CCD) در اندازه گیری طول کارکرد کانال ریشه.
مجری اصلی: دکتر محمدمهدی یاقوتی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۹   |   کد طرح: 90057CAPTCHA

دفعات مشاهده: 206 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر