میزان روی در موی دانش آموزن با هوش پایینتر کمتر است


سنجش عناصر کمیاب برای ارزیابی سلامت و تشخیص بیماریهای مختلف می تواند مفید واقع شود. از مدتها قبل نقش این عناصر در قدرت درک و هوش انسان مورد بحث می باشد. بنابراین بررسی مقادیر برخی از این عناصر ( روی و مس) در دانش آموزان با IQ پایین تر و مقایسه ی آن با دانش آموزان معمولی و متعاقبا بهبود تغذیه ی دانش آموزان با IQ پایین تر ضروری بنظر می رسد.
مقدار میانگین روی در نمونه های بیمار حدود µg/g ١۴١، در مقایسه با مقادیر روی در نمونه ی کنترل با µg/g ١۹۸، پایین تر بود. در صورتیکه میانگین مقادیر مس در هر دو گروه از دانش آموزان تفاوت معنی داری را نشان نمی داد(به ترتیب µg/g۹/١١ در برابر  µg/g ٢/ ١٣).
بنابراین یافته ها حاکی از آن است که شاید بهبود تغذیه در کودکان با IQ پایین تر می تواند در یاد گیری و قدرت درک دانش آموزان با IQپایین تر مؤثر واقع شود.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: خدیجه مقراضی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۲۴   |   کد طرح: 1033


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: روی و مس | دانش آموزان | هوش |

دفعات مشاهده: 276 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر