بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرتربت حیدریه در سطح مناسب می باشد بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرتربت حیدریه در سطح مناسب می باشد

مدرسه به عنوان یکی از مهمترین مکانهای رشد و پروش فکری افراد می باشد که تاثیر آن در همه دروان زندگی تحصیلی و تخصصی افراد قابل رویت است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر تربت حیدریه انجام شد. در این مطالعه ۶۸ مدرسه ابتدایی شهر تربت حیدریه که بر حسب جنسیت و دولتی و غیر دولتی بودن تفکیک شده اند در سال ۹۶-۱۳۹۵ انجام گردید. نتایج مطالعه نشان داد که به طور کلی از نظر وضعیت سه گانه مدارس(ضعیف، متوسط و مطلوب) تمام مدارس در رنج متوسط و مطلوب بودند. به ترتیب مدارس دولتی و غیردولتی ۴/۴۷% و ۴/۳۶% در سطح متوسط و ۶/۵۲% و ۶/۶۳% در سطح مطلوب گزارش شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت مدارس ابتدایی تلاش موسسات درگیر آموزش و پرورش در جهت ایجاد حداکثر الزامات بهداشت مدارس ضروری می نماید. 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی1396-1395
مجری اصلی: محمد سرمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۵   |   کد طرح: A-10-1356-8CAPTCHA
دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر