بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرتربت حیدریه در سطح مناسب می باشد بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرتربت حیدریه در سطح مناسب می باشد

مدرسه به عنوان یکی از مهمترین مکانهای رشد و پروش فکری افراد می باشد که تاثیر آن در همه دروان زندگی تحصیلی و تخصصی افراد قابل رویت است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر تربت حیدریه انجام شد. در این مطالعه 68 مدرسه ابتدایی شهر تربت حیدریه که بر حسب جنسیت و دولتی و غیر دولتی بودن تفکیک شده اند در سال 96-1395 انجام گردید. نتایج مطالعه نشان داد که به طور کلی از نظر وضعیت سه گانه مدارس(ضعیف، متوسط و مطلوب) تمام مدارس در رنج متوسط و مطلوب بودند. به ترتیب مدارس دولتی و غیردولتی 4/47% و 4/36% در سطح متوسط و 6/52% و 6/63% در سطح مطلوب گزارش شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت مدارس ابتدایی تلاش موسسات درگیر آموزش و پرورش در جهت ایجاد حداکثر الزامات بهداشت مدارس ضروری می نماید. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد سرمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۵   |   کد طرح: A-10-1356-8


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر