آموزش مجازی راهنمای تداخلات غذا دارو موجب کاهش بروز تداخلات غذا دارو بیماران بستری می شود

طی این مطالعه قبل از بکارگیری آموزش مجازی راهنمای تداخلات غذا دارو، با پایش یک ماهه نوع داروهای تجویز شده (تزریقی و خوراکی) و نوع ماده غذایی مصرف شده به هنگام مصرف دارو در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه قلبی دو مرکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 44 مورد تداخلات غذا-دارو در پرونده 53 بیمار بستری در گروه آزمون و 47 مورد نیز در پرونده 49 بیمار بستری در گروه کنترل مشاهده گردید. پس از اجرای دوره آموزش مجازی راهنمای تداخلات غذا-دارو برای تمامی پرستاران بخش های مراقبت های ویژه قلبی گروه مداخله، در پایش یک ماهه دوم، تعداد تداخلات در گروه آزمون به35 مورد در پرونده 53 بیمار بستری کاهش و در گروه کنترل به 66 مورد در پرونده 61 بیمار بستری افزایش یافت.
همچنین در مجموع، بیشترین تداخلات غذا-دارویی دیده شده در هر دو گروه با داروهای قرص کاپتوریل، قرص متورال و آمپول هپارین  بود. بیشترین زمان وقوع تداخل غذا-دارو با قرص متورال در شیفت صبح با ماده غذایی پنیر، بیشترین زمان وقوع تداخل غذا-دارو با قرص کاپتوپریل عصر هنگام و با مصرف پرتغال و موز بود.
 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تداخل غذا-دارو | بخش مراقبت های ویژه | آموزش مجازی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 297 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر