معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان 69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آبادان آگاهی ضعیفی نسبت به نگهداری خون بند ناف دارند.

نتیجه این مطالعه نشان داد 69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی از سطح آگاهی ضعیف و 57.1 درصد از نگرش مثبتی برخوردار بودند. و 78 درصد خانم های باردار نگهداری نمونه خون بند ناف در بانک بندناف عمومی و 13.5 درصد بانک بند ناف خصوصی را انتخاب کردند. رابطه بین آگاهی و نگرش با میزان شغل و تحصیلات P<0.05 معنادار بود.


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: زنان باردار | بند ناف | بانک خون عمومی و خصوصی |

دفعات مشاهده: 181 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر