معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیشترین سطح درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری آبادان تکنیکی- حرفه ای، صمیمیت و حمایتی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای روند تغییر درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان سال اول تا چهارم پرستاری بر اساس مدل مراقبتی واتسون انجام شد که با توجه به نتایج آن بیشترین سطوح درک رفتارهای مراقبتی بعد تکنیکی- حرفه ای، صمیمیت و حمایتی بوده است که ارتباط معناداری با سال تحصیلی و حیطه های تکنیکی- حرفه ای صمیمیت و حمایتی به ترتیب اولویت دیده شده است.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: رفتار مراقبتی | دانشجویان پرستاری | نظریه مراقبت انسانی |

دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر