اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش قند خون کودکان دیابتی و میزان افسردگی، اضطراب، استرس و تنیدگی مادران

در یک مطالعه تجربی با هدف اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی و تنش والدینی و کنترل قند خون کودک، میزان قند خون کودکان دیابتی پس از مداخله به طور معناداری نسبت به گروه شاهد کاهش یافته بود. همچنین میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس گروه آزمون پس از مداخله به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تنیدگی والدین در قلمرو کودک شامل فزونکنشی، تقویتگری و سازشپذیری و قلمرو والد شامل احساس صلاحیت، دلبستگی، افسردگی، روابط با همسر و سلامت والدین نیز اثر داشته است.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری | هموگلوبین گلیکوزیله | دیابت نوع1 | تنیدگی والدین | استرس |

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر