کوچک سازی سازمان ها با استفاده از روشهای مختلف (برون سپاری، ادغام ..) باتوجه به کمبود منابع در قلمرو پاسداری از سلامت، یک ضرورت به شمار می رود.

در کشور ما با وجود تحولات مثبتی که در قلمرو بهداشت و توسعه نسبی آن بوجود آمده، اصلاحات مدیریتی چندانی در مقوله کوچک سازی انجام نشده است. وزارت بهداشت نیز در این خصوص سیاست مشخصی اتخاذ نکرده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه از مزایای کوچک سازی بهره بسیار برده اند. با توجه به اهمیت کوچک سازی در راستای مدیریت کارآمد بیمارستانها در کشورهای مختلف و در شرایط بسیار حساس کنونی که کشورمان با بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی مواجه بوده و اقتصاد مقاومتی در سرلوحه امور قرار گرفته ، جستجوی راهکارهایی برای کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری را از اهمیت حیاتی بویژه برای بخش بیمارستانی برخوردار نموده است. کوچک سازی با استفاده از روشهای مختلف (برون سپاری، ادغام و...) باتوجه به کمبود منابع در قلمرو پاسداری از سلامت، یک ضرورت به شمار می رود که در صورت اعمال یک روش سیستماتیک اجرایی و اعمال فنون پایش و ارزیابی نتایج مفید به بار خواهد آورد. لذا توصیه می شود قبل از آغاز فرایند کوچک سازی از طریق جمع آوری و ثبت مستندات نسبت به  ایجا زیرساختها، برنامه ریزیهای دقیق اقدام و شاخصهای مربوط تعریف تا امکان ارزشیابی نتایج میسر شود.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: یلدا موسی زاده   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 12


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر