قیمت تمام شده اوراق کاغذی مورد استفاده در پرونده بیماران بستری بیمارستان شهیدبهشتی همدان در سال 94

مطالعه به روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی از کلیه پرونده های بستری بایگانی شده در سال 1394 و با حجم نمونه 374 و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک از روی لیست بیماران بستری شده، پرونده ها(نمونه ها) از بایگانی خارج شده و با استفاده از چک لیست مربوطه نسبت به شمارش اوراق چاپ شده پرونده و اوراق پرینت شده پرونده از روی سیستم His اقدام شد. برای هر پرونده بستری در بیمارستان بطورمتوسط تعداد78 برگ کاغذ و 4327 تومان هزینه شده است.به ازای هر روز اقامت بیمار نیز تعداد 24 برگ کاغذ و 1344 تومان هزینه می شود.هزینه های چاپ و تکثیر اوراق کاغذی پرونده ها در حدود 0.4 درصد از کل هزینه های مصرفی بیمارستان را تشکیل می دهد.
منبع:
آقامحمدی، وحید و همکاران. [بررسی قیمت تمام شده اوراق کاغذی مورد استفاده در پرونده بیماران بستری بیمارستان شهیدبهشتی همدان در سال 94]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1396

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: وحیدآقامحمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱   |   کد طرح: 9512247976


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: قیمت | اوراق کاغذی | پرونده پزشکی | بیماران بستری | بیمارستان |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر