غلظت فلزات سرب، کادمیوم، جیوه، روی، مس و آرسنیک در شیر مادران در شهر همدان

این مطالعه مقطعی در شهر همدان و به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین موجود در شیر مادران و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفت. بدین منظور، ، 10 مرکز بهداشتی دولتی انتخاب شد و نمونه‌های شیر از 100 مادر شیرده جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین غلظت سرب، جیوه و آرسنیک به ترتیب برابر با 4/75، 36/5، و 2/2 میکروگرم بر لیتر می‌باشد. میانگین غلظت روی و مس نیز به ترتیب 38/1 و 35/0 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. سطح سرب در 96٪ نمونه‌ها بالاتر از حد تشخیص (g/Lµ 1) و در 94٪ نمونه‌ها بالاتر از حد مجاز پیشنهاد شده سرب توسط WHO (µg/L  5-2) بود. در دو نمونه شیر، میزان سرب بیش از 1000 میکروگرم در لیتر اندازه گیری شد. بین غلظت فلزات سنگین در شیر مادر و فاکتورهای موجود در پرسشنامه ارتباط معنی‌داری یافت نشد. سطح جیوه در 54٪ نمونه‌ها بالاتر از حد تشخیص بود و در 48٪ از آنها بالاتر از حد مجاز پیشنهاد شده توسط WHO بود. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این است که جیوه، آرسنیک و سرب در تمام نمونه‌های جمع آوری شده از زنان شیرده شهر همدان وجود داشته و بنابراین نوزادان احتمالاً در معرض مواجهه با سطوح بالای این عناصر سنگین و سمی قرار دارند. بر اساس نتایج این مطالعه و بررسی‌های پیشین، تحقیقات بیشتری جهت بررسی عوامل مؤثر و شناسایی منابع مواجهه مادر و جنین با فلزات سنگین مورد نیاز است.

منبع لیلی، مصطفی و همکاران.بررسی غلظت فلزات  سرب، کادمیوم، جیوه، روی، مس و آرسنیک در شیر مادران شهر همدان  [ طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1396
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مصطفی لیلی دکتر علی اصغر وحیدی نیا فاطمه سمیعی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱   |   کد طرح: 960115301


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: شیر مادر | سرب | جیوه | آرسنیک | کادمیوم | مس | روی |

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر