معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مصرف مجدد سیگار با مصرف سیگار توسط اعضای دیگر خانواده ارتباط دارد

نتایج نشان داد که میانگین سنی 175 مرد متاهل شرکت کننده در این مطالعه 91/8± 30/56 سال بود. بین شروع مجدد مصرف سیگار و سن ، تحصیلات  ارتباط معناداری یافت نشد در حالی که مصرف مجدد سیگار با مصرف سیگار توسط اعضای دیگر خانواده ، تعداد سیگار مصرفی در روز قبل از بستری ، و شغل ارتباط معناداری یافت شد(05/0>p)
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر رضا حیدری مقدم   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۲۱   |   کد طرح: 96006


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مصرف سیگار | سندرم حاد کرونر | کرمانشاه |


دفعات مشاهده: 226 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر