احتمال کاهش میزان پاسخ سلولهایTh17 و Treg سیستم ایمنی در اثر مواجه با امواج الکترو مغناطیس وجود دارد.

این مطالعه به منظور بررسی اثر میدان های الکترومغناطیس با شدتهای مختلف بر سطح سرمی سایتوکاین های IL-17 و TGF-β که به ترتیب از سلولهای Th17 و سلولهای Treg ترشح شده و همچنین و بر بیان ژن های RORγT و Foxp3 موثر در فعال شدن این سلولها در موش صحرایی انجام شد. نتایج نشان داد که امواج الکترومغناطیس سبب کاهش بیان ژن Foxp3، کاهش سطح سرمی IL-17 و TGF-β شده که خود حاکی از احتمال کاهش میزان فعالیت سلولهایTh17  و Treg است.
منبع:
زمانی، علیرضا و همکاران. بررسی آثار میدانهای مختلف الکترومغناطیس بر شیفت پاسخهای ایمنی Th17/Treg [ طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1396

 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علیرضا زمانی دکتر محمد مهدی افتخاریان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱   |   کد طرح: 9210173429


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: سلولهای Th17 | سلولهای تنظیمی | میدانهای الکترومغناطیسی |

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر