تعیین کننده های روانشناختی مرتبط با مصرف مجدد به مواد اعتیادآور

این مطالعه در بین  580 نفر از معتادین خود معرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر همدان با هدف تحلیل عوامل مرتبط با بازگشت مجدد به مواد اعتیادآور با بهره گیری از مدل شناختی- رفتاری مارلات انجام گرفت. یافته ها نشان داد که  9/80 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش دارای سابقه عود را بودند و عامل روانشناختی خودکارآمدی درک شده مهمترین پیش بینی کننده رفتار عود مصرف مواد مخدر در بین معتادین بود.
منبع:
بشیریان، سعید و همکاران. تحلیل عوامل مرتبط با بازگشت مجدد به مواد اعتیادآور در بین معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر همدان با بهره گیری از مدل شناختی- رفتاری مارلات [ طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1396

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تحلیل عوامل مرتبط با بازگشت مجدد به مواد اعتیادآور در بین معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر همدان با بهره گیری از مدل شناختی- رفتاری مارلات
مجری اصلی: دکتر سعید بشیریان دکتر مجید براتی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱   |   کد طرح: 9304031567


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: وسوسه | مواد اعتیادآور | : عود | مدل شناختی- رفتاری مارلات |

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر