ثبت مداوم و دقیق مشاهدات در برگه پارتوگراف برای به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری حین زایمان، حیاتی می باشد

با وجود توصیه WHO مبنی بر استفاده از پارتوگراف در مونیتور لیبر، این ابزار در آفریقا و در سایر کشورهای در حال توسعه به شکل رضایت بخشی مورد استفاده قرار نمی گیرد. این پژوهش با انگیزه تعیین و تجزیه تحلیل میزان مطابقت کنترل لیبر در بیمارستان های شهر شاهرود و پارتوگراف انجام شد. برای این منظور پرونده های تمام مادران باردار کم خطر بستری شده در دو بیمارستان دولتی شهرستان شاهرود در فواصل اواخر سال 1390 تا اوائل سال 1392 به صورت گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارتوگراف به شکل مناسبی به کار نرفته است و همچنین ارتباط معناداری بین پذیرش زودهنگام مادران باردار و افزایش میزان سزارین و افزایش استفاده از اکسی توسین وجود دارد. با توجه به نتایج مطالعه، نظارت مناسب خانم ها در لیبر و ثبت مداوم و دقیق مشاهدات در برگه پارتوگراف نه تنها در اجرای مداخله مناسب است بلکه به منظور به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری نیز حیاتی می باشد. .           
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی نحوه اداره لیبر و مقایسه آن با اصول پارتوگراف
مجری اصلی: سید سعیده موسوی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۲۴   |   کد طرح: 9141


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 290 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر