ارتباط مصرف صبحانه با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز دانش‌آموزان

ارتباط مصرف صبحانه با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز دانش‌آموزان

این مطالعه در بین ۱۴۸۸۰ دانش آموز ۱۸-۶ ساله که به طور تصادفی خوشه ایی از ۳۰ استان کشور انتخاب شده بودند انجام گرفت و ارتباط مصرف صبحانه با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز به طور معنی داری در میان دانش آموزانی که صبحانه مصرف نمی کردند بیشتر از دانش آموزانی که به  طور مرتب صبحانه مصرف می کردند بود.

منبع:

Association of Breakfast Intake with Psychiatric Distress and Violent Behaviors in Iranian Children and Adolescents: The CASPIAN- IV Study [Fulltext]


کلیدواژه ها: صبحانه |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2794 بار   |   دفعات چاپ: 376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر