عدم ارتباط کمبود ویتامین د باچاقی و سطح مقاومت به انسولین در کودکان بوشهر

چاقی کودکان به ‌عنوان مشکل عمده‌ای در جهان شناخته شده است. از طرفی کمبود ویتامین د در جهان درحال گسترش است. تاکنون مطالعات متعددی درجهت بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین د و چاقی در کودکان و نیز بین کمبود ویتامین د و افزایش مقاومت به انسولین انجام شده است. لذا در این پژوهش سطح سرمی ‌ویتامین د در کودکان چاق شهر بوشهر طی سال‌های 96-1395 و همچنین ارتباط آن با مقاومت به انسولین مورد بررسی قرار گرفته است. دراین مطالعه کودکان به دو گروه نرمال و چاق تقسیم شدند. تعداد کودکان درهرگروه 69نفر بود. سپس بعد از 8 ساعت ناشتایی 5سی سی خون وریدی از بیمار جهت تعین سطح سرمی25 هیدروکسی ویتامین د3، آزمایش قند خون ناشتا و سرم انسولین ناشتا گرفته شد و سپس بر اساس قند ناشتا و سرم انسولین ناشتا، اندکس HOMA مشخص شد. یافته‌ها نشان داد که سطح ویتامین د و FBS بین دو گروه چاق و نرمال تفاوت آماری معنا‌داری نداشت. ‌اندکس HOMA و انسولین سرم در گروه چاق به مراتب بالاتر از گروه نرمال بود و تجزیه و تحلیل‌های آماری بیانگر عدم ارتباط کمبود ویتامین د باچاقی درکودکان و عدم ارتباط کمبود ویتامین د باسطح مقاومت به انسولین در کودکان چاق و نرمال بود. 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی سطح سرمی ویتامین د در کودکان و رابطه آن با چاقی و مقاومت به انسولین در سال96-95
مجری اصلی: دکتر سعیده فیروزبخت   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۲۰   |   کد طرح: 774


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: چاقی درکودکان | کمبود ویتامین د | مقاومت به انسولین |

دفعات مشاهده: 102 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر