ویروس آنکولایتیک ممکن است بعنوان یک کاندیدا برای طراحی در درمان سرطان دارای توانمندی بالایی باشد

این مطالعه با هدف بررسی قابلیت القای پاسخ های القای آپوپتوزیس توسط ویروس آنکولایتیک بیماری نیوکاسل در مدل موش توموریTC-1 انجام شد. در این مطالعه ، موشهای 6- 8  هفته ای C57BL/6 ماده توسط رده سلول TC-1 به صورت زیرپوستی تزریق شدند و پس از رشد سلول، به عنوان مدل تومور سرویکس مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش در مدل موش توموری و اثرات انکولایتیک ویروس نیوکاسل سویه B1 و لاسوتا در القاء مسیرهای داخلی و خارجی کاسپاز 3 و 8 وهمچنین بیان سایتوکاین های وابسته به ایمنی سلولی به نظر می رسد این ویروس بعنوان یک کاندیدا برای طراحی در درمان سرطان دارای توانمندی بالایی باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی قابلیت القای پاسخهای القای آپوپتوزیس توسط ویروس آنکولایتیک بیماری نیوکاسل در مدل موش توموریTC-1
مجری اصلی: دکتر امیر قائمی ، میر سعید ابراهیم زاده   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 910222026


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: انکولایتیک | ویروس بیماری نیوکاسل | واکسن DNA | HPV-16E7 | Hitchner BI | Lasota |

دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر