مادران در ارتقای سلامت باروری دختران نوجوان نقش حیاتی و اصلی دارند

بر اساس ارزیابی مبتنی بر شواهد استفاده بهینه از پتانسیل بالقوه ای به نام "خانواده با تأکید برمادر" در ارتقای سلامت باروری دختران نوجوان به سیاست گذاران و برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد می شود.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: زهرا سوکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۵/۲۳   |   کد طرح: 9498


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان | ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری | ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ | ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان | ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر |


دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر