عملکرد نامناسب مادران کودک 1تا2 سال جهت تغذیه تکمیلی و ارتباط آن با وضعیت تغذیه کودکان شهر بوشهر

ناامنی غذایی با مفهوم عدم دست‌یابی یا  دست‌یابی اندک به غذای کافی جهت یک زندگی فعال یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی در قرن 21 است. ناامنی غذایی با تاثیر بر گروه آسیب‌پذیرکودکان به خصوص در تغذیه تکمیلی آثار جبران ناپذیری از جمله مرگ و میر، کاهش رشد ذهنی، جسمی، مغزی و افت کارایی در بزرگسالی را برجای می‌گذارد. به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی ارتباط آگاهی، نگرش و عملکرد مادران نسبت به امنیت غذایی در تغذیه تکمیلی و ارتباط آن با وضعیت تغذیه کودکان بوشهری انجام گرفته است. در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1395 درشهر بوشهر 400 مادر دارای کودک یک تا دوسال مورد مطالعه قرار گرفتند. آگاهی و نگرش مناسب بیش از 80 درصد مادران در مقابل عملکرد نامناسب بیش از 50 درصدی آنها نشان از دست داشتن دیگر عوامل (آگاهی های عمومی تغذیه، دیگر شاخص های جمعیت شناختی، آب و هوا، اقتصاد کلان، کشاورزی، شرایط خانوادگی و فرهنگ زندگی) در تغذیه کودک دارد. عواملی که شاید هرکدام به تنهایی عامل موثری بر امنیت غذایی و عملکرد مادران نیستند اما با همراهی یکدیگر راه را برای عملکرد نامناسب مادران باز کرده اند. نتایج این مطالعه لزوم بررسی فرهنگ تغذیه ای در خانوارهای بوشهری، علل انتخاب غذا، میزان دریافت میکرونوترینت‌ها در کودکان، بررسی شرایط زیستگاهی شهر بوشهر، تاثیر بخش کشاورزی بر امنیت غذایی و حتی تغییر عملکرد مراکز بهداشت و درمان را بیان می‌نماید.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران کودک 1تا2 سال از امنیت غذایی جهت تغذیه تکمیلی و ارتباط آن با وضعیت تغذیه کودکان شهر بوشهر در سال 95-1394
مجری اصلی: دکتر مریم روانی‌پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۴   |   کد طرح: 5624


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: امنیت غذایی | ناامنی غذایی | آگاهی | نگرش | عملکرد | تغذیه تکمیلی | وضعیت تغذیه | شاخص آنتروپومتریک |

دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر