رد شایعات مطرح شده به خواص عجیب مغناطیسی کوه پردیس جم

با توجه به نقش مخرب شایعات و خسارات فراوان روحی و آسیب‌های اجتماعی بسیار ناشی از آن و از آنجا که برای رفع یک آسیب و ارائه راه حل کاربردی برای آن در ابتدا می بایست آن موضوع به طور دقیق ریشه‌یابی شود، در این پژوهش نیز نظر به نقش برجسته اساتید، آموزگاران دانشگاهها و مدارس در ایجاد آگاهی لازم و از بین بردن افکار فرسوده ای که ممکن است در نسل در حال پیشرفت موجود باشد شایعات مطرح شده در ارتباط با کوه پردیس جم بصورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعات میدانی و علمی ضمن حضور در منطقه و ارزیابی شایعات مطرحه از نزدیک با بررسی کتب و مقالات علمی معتبر شایعات مطرح مورد اریابی قرار گرفت. با توجه به اینکه بنظر می‌رسید عمده دلیل شایعات مطرح شده به خواص عجیب مغناطیسی کوه مرتبط است، با انجام آزمون مغناطیس‌سنجی، میزان مغناطیس منطقه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. با توجه به نتایج اندازه گیری مغناطیس منطقه در محدوده های مختلف و اختلاف اندک نقاط برداشت شده با میدان مغناطیسی زمینه منطقه تائید می‌کنند که منبع مغناطیسی قوی یا غیر عادیی در این منطقه مشاهده نمی‌شود. به احتمال زیاد منشاء شایعات مطرح در مورد کوه پردیس جم  متعلق به زمانی بوده است که عرض جاده کم بوده و بدلیل خطای دید تپه ضد گرانشی چنین بنظر می‌رسیده که اتوموبیل ها در خلاف شیب جاده بسمت کوه کشیده می‌شوند و خود این خطای دید عجیب بعنوان یک پدیده ماوراءطبیعی به گسترش شایعات دیگر منجر شده است که البته در اثر بازسازی و عریض سازی جاده در سالهای اخیر و حذف عامل این خطای دید یعنی عرض کم جاده، دیگر چنین خطایی در مسیر مشاهده نمی‌شود. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین ادعا کرد که اساسا هیچ یک از مطالب منتسب به کوه پردیس جم واقعیت نداشته و بدور از واقعیت هستند.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی علمی شایعات مربوط به کوه پردیس جم
مجری اصلی: دکتر محمد عبداللهی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۹   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: شایعه | کوه پردیس جم |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر