عدم تاثیر ویتامین د بر علایم بالینی کهیر مزمن خود به خودی

کهیر‌ یکی از شایعترین بیماری‌ها در بین بیماری‌های پوستی و آلرژیک بوده و با علایمی ‌همچون اریتم، برجستگی و خارش همراه است. در اکثریّت موارد، عوامل محرّک قابل شناسایی نبوده که به آن واژه‌ی کهیر مزمن خود به خودی اطلاق می‌شود. با توجّه به ‌این که ‌این بیماری درصد قابل توجّهی از بیماران کهیری را تشکیل داده و بیماران علیرغم مصرف داروهای  متعدّد، باز هم از بیماری خود رنج می‌برند، انجام بررسی‌های بیشتر در مورد درمان‌ این بیماران ضروری به نظر می‌رسد. ویتامین د نقشی کلیدی در پاسخ‌های ایمنی ناشی از لنفوسیت‌ها و سلول‌های عرضه کننده‌ی آنتی ژن دارد و کمبود 25 هیدروکسی ویتامین د در بیماری‌های آلرژیک زیادی از جمله کهیر مزمن گزارش شده است. بدین منظور پژوهشی با هدف بررسی تأثیر ویتامین د بر علایم بالینی کهیر مزمن خود به خودی و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با اتولوگوس پلاسما تراپی مراجعه‌کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 96-95 صورت گرفته است. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی شاهددار بر روی مبتلایان به دو فرم ‌ایدیوپاتیک و اتو‌ایمیون بیماری کهیر مزمن خودبه خودی انجام شد. 60 بیمار کهیر مزمن خود به خودی با توجّه به شرح حال و نشانه‌های بالینی بیماری، در دوگروه مداخله و کنترل از کلینیک آلرژی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این موضوع است که نمره کل TSS در هر‌یک از دو گروه تحت پلاسماتراپی قبل و بعد از تزریق ویتامین د تفاوت داشت (P value< 0.001). امّا اگر بخواهیم دو گروه تحت پلاسما تراپی با و بدون ویتامین د را با هم مقایسه کنیم تجزیه و تحلیل آماری بیانگر عدم تفاوت در نمره کل TSS بیماران بعد از درمان با ویتامین د در بین دو گروه تحت پلاسماتراپی با و بدون ویتامین د بود (P value= 0.224). در مورد مقایسه کیفیت زندگی‌یعنی شاخص DLQI نیز نتایج مشابهی با معیار TSS حاصل شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بهبودی بیماران بیشتر متأثر از پلاسما تراپی بوده و تزریق ویتامین دی کمک چندانی به بهبودی بیشتر بیماران نکرده است. همچنین به نظر می‌رسد تزریق ویتامین د در بهبودی زنان مبتلا به کهیر مزمن خودبخودی نسبت به مردان مؤثرتر بوده است.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر ویتامین د بر علایم بالینی کهیر مزمن خود به خودی و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با اتولوگوس
مجری اصلی: دکتر افشین شیرکانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۰   |   کد طرح: 4251


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: 25 هیدروکسی ویتامین دی | ویتامین دی | کهیر مزمن خود به خودی | اتولوگوس پلاسماتراپی |

دفعات مشاهده: 281 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر