توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم تعیین اثرسم اسپیروتترامات بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر

مطالعه ای که برای تعیین اثرسم اسپیروتترامات بر سطح سرمی آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد. در این تحقیق تجربی، 56 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 7 گروه 8 تایی شامل کنترل، شاهد، دریافت کننده لیکوپن(با غلظت mg/kg40) و دریافت کننده اسپیروتترامات(با غلظت mg/kg2500) و دریافت کننده اسپیروتترامات و لیکوپن (با غلظت های mg/kg10 و 20 و 40) تقسیم شدند. اسپیروتترامات و لیکوپن به صورت گاواژ به حیوانات خورانده شد. در پانزدهمین روز پس از شروع آزمایش و پس از توزین حیوانات، خونگیری از قلب انجام گرفت و  غلظت سرمی MDA ، SOD و GSH-px به روش الیرا اندازه گیری شد.لیکوپن، بخاطر داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و به صورت وابسته به دوز توانست اثرات مخرب اسپیروتترامات بر غلظت آنزیم های MDA ، SOD و GSH-px را کاهش دهد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مسعود عزت زادگان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۳۰   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: لیکوپن | اسپیروتترامات | مالون دی آلدهید | سوپراکسید دیسموتاز | گلوتاتیون پروکسیداز |

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر