ضرورت استفاده از modules ارتقا عملکرد تخصصی ماماها در ارزیابی و مشاوره سلامت جنسی

سلامت جنسی یکی از جنبه های اساسی سلامتی فردی است که افراد را در همه سنین و همه مراحل زندگی تحت تاثیر قرار می دهد.
ارزیابی و تآمین نیازهای مربوط به سلامت جنسی افراد باید در  برنامه های سلامت، بهداشت و درمان در نظر گرفته شود. تلاش برای ادغام خدمات در حوزه سلامت جنسی با موفقیت کمتری روبرو بوده است. با وجود پیشرفت چشمگیر کشور در اجرای برنامه های مراقبت ها در سلامت عمومی، تآمین نیازهای مراقبتی افراد در سلامت جنسی مغفول باقی مانده است. علی رغم شواهد علمی بسیار در زمینه ضرورت و اثر بخشی برنامه های مراقبتی سلامت جنسی در ارتقاء کیفیت زندگی جنسی مردم و سلامت رفتارهای جنسی آنان، هنوز در کشور برای ارتقاء عملکرد تخصصی حرفه هایی مربوط مانند پزشکان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان، ماماها و غیره اقداماتی انجام نشده است.
این پروژه نشان داد که زنان، خدماتی را در حوزه جنسی نیاز دارند که در سیستم مراقبتهای بهداشتی درمانی، برنامه یا ظرفیت حرفه ای کافی برای دستیابی به آن نیازها وجود ندارد؛ از طرفی دیگر مطالعه ما نشان داد که ماماها با وجود قابلیت های حرفه ای در سیستم مامایی و جایگاه مشخص و تعریف شده در حوزه سلامت جنسی، از ظرفیت و توان حرفه ای در حوزه ارزیابی و مشاوره جنسی برخوردار نیستند؛ لذا با توجه به هزینه اثر بخشی خدمات مامایی در سلامت جنسی توسط این قشر حرفه ای، خدمات مورد نیاز زنان را در این حوزه نمی توانند برآورده کنند. یافته های این مطالعه، تعلیم و آموزش ماماها را با ماجولهای طراحی شده که در آنها اولویتهای جنسی زنان ایرانی و ارزشهای بومی لحاظ شده است، پیشنهاد می کند. ادغام این ماجول ها در سیستم آموزش پزشکی کشور قویا توصیه می شود. 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: زهرا کریمیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱   |   کد طرح: 9413


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: سلامت جنسی | ماجول | ماما | ایران |

دفعات مشاهده: 124 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر