ضرورت استفاده از modules ارتقا عملکرد تخصصی ماماها در ارزیابی و مشاوره سلامت جنسی

این پروژه نشان داد که زنان، خدماتی را در حوزه جنسی نیاز دارند که در سیستم مراقبتهای بهداشتی درمانی، برنامه یا ظرفیت حرفه ای کافی برای دستیابی به آن نیازها وجود ندارد؛ از طرفی دیگر مطالعه ما نشان داد که ماماها با وجود قابلیت های حرفه ای در سیستم مامایی و جایگاه مشخص و تعریف شده در حوزه سلامت جنسی، از ظرفیت و توان حرفه ای در حوزه ارزیابی و مشاوره جنسی برخوردار نیستند؛ لذا با توجه به هزینه اثر بخشی خدمات مامایی در سلامت جنسی توسط این قشر حرفه ای، خدمات مورد نیاز زنان را در این حوزه نمی توانند برآورده کنند. یافته های این مطالعه، تعلیم و آموزش ماماها را با ماژولهای طراحی شده که در آنها اولویتهای جنسی زنان ایرانی و ارزشهای بومی لحاظ شده است، پیشنهاد می کند. ادغام این ماژول ها در سیستم آموزش پزشکی کشور قویا توصیه می شود.
کلیدواژه ها: ماجول | سلامت جنسی | ماما | ایران |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی و ارزشیابی modules بومی ارتقاء عملکرد تخصصی ماماها در ارزیابی و مشاوره سلامت جنسی
مجری اصلی: زهرا کریمیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱   |   کد طرح: 9413CAPTCHA

دفعات مشاهده: 267 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر