اعتبار یابی و ترجمه نسخه کوتاه "مقیاس سوگ حوالی تولد": به عنوان یک مقیاس معتبر برای شناسایی زنان با تجربه از دست دادن بارداری

این مطالعه با هدف تعیین اعتباریابی نسخه کوتاه "مقیاس سوگ حوالی تولد" در زنان با تجربه از دست دادن بارداری انجام شد. 400 نفر از زنان گروه هدف که تجربه از دست دادن بارداری را در طی یکسال گذشته داشتند از دو بیمارستان آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهرگرگان به روش نمونه گیری در دسترس  و گلوله برفی، در مطالعه شرکت کردند. نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که نسخه فارسی "مقیاس سوگ حوالی تولد" دارای اعتبار کافی است و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است. لذا می توان از آن به عنوان یک مقیاس معتبر در حوزه های بهداشت و درمان به منظور در شناسایی زود هنگام آن دسته از مادرانی که نسبت به ابتلا به سوگ پیچیده آسیب پذیر هستند بکار گرفته شود و پیشگیری و درمان آنان در زمان مناسب صورت پذیرد.

 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر الهام خوری - سعیده سیادت نژاد   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 950429103


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سوگ | حوالی تولد | مقیاس سوگ حوالی تولد | ترجمه | اعتباریابی |

دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر