بین مصرف سیگار و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارتباط وجود دارد

مطالعه مقطعی با هدف تعیین شیوع افسردگی در طی دو هفته گذشته و عوامل مرتبط با آن با انتخاب 400 نمونه از دانشجویان علوم پزشکی ارومیه به روش تصادفی چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد بک 21  سوالی انجام شد.  نتایج مطالعه نشان داد حدود 84/9 درصد از دانشجویان افسردگی شدید و خیلی شدید دارند و 6/23 درصد نیز در حد جزیی هستند.بین سطح تحصیلات ، مصرف سیگار و سن با ابتلا به افسردگی ارتباط معنی داری مشاهده شد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1395
مجری اصلی: دکتر حمید رضا خلخالی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۴   |   کد طرح: 2001


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: شیوع افسردگی | عوامل مرثر بر آن | دانشجویان |

دفعات مشاهده: 360 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر