در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا 3 می تواند باعث افزایش سطح سرمی BDNF، آیریزین و میونکتین سرم گردد.

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور Clinical Trial Double Blind)) ، بر روی 44 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت ایران به صورت داوطلبانه انجام شد. افراد براساس گروه بندی تصادفی (Permuted Block Randomization) به دو گروه 22 نفری دریافت کننده مکمل اسید چرب امگا 3 و دریافت کننده دارونما تقسیم شدند. طول مدت این مداخله 10 هفته بود؛در طول این دوره بیماران مکمل امگا 3 با دوز 3750 میلی گرم در روز (هر کپسول 1250 میلی گرم اسید چرب امگا 3 داردکه حاوی (EPA=600mg, DHA=300 mg) است.) و یا دارونما (پارافین خوراکی) با دوز 3750 میلی گرم در روز را دریافت کردند. بنابراین هر نفر گروه اول روزانه 3 عدد کپسول اسید چرب امگا 3 دریافت کردند. به افراد گروه دوم روزانه 3 عدد کپسول دارونما که حاوی پارافین است داده شد این کپسول ها از نظر شکل ظاهری کاملا مشابه کپسول امگا 3 بود و به همان روش مصرف شد. مقادیر شاخص های آنتروپومتریک و میزان فشار خون افراد با استفاده از وسایل مورد نیاز قبل و بعد از مداخله مشاهده و ثبت گردید. همچنین اطلاعات برنامه غذایی بیماران از طریق یادآمد 24 ساعته سه روزه به صورت مصاحبه جمع آوری و سپس توسط نرم افزار NUT4 آنالیز گردید. در ابتدا و انتهای مطالعه از بیماران 10 سی سی نمونه خون جهت بررسی غلظت سرمی BDNF، آیریزین و میونکتین به روش الایزاگرفته شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار Spss نسخه ی 21 استفاده شد.در این پژوهش 43 نفر از افراد شرکت کننده توانستند تا پایان مطالعه با پژوهشگر همکاری کنند. 22 نفر از این تعداد درگروه مصرف کننده مکمل اسیدهای چرب امگا 3 و 21 نفر دیگر در گروه دریافت کننده دارونما بودند. در آغاز مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی داری از لحاظ سن، دریافت غذایی، شاخص های تن سنجی، فشار خون و همچنین سطح فعالیت فیزیکی بیماران مشاهده نگردید. مکمل اسیدهای چرب امگا 3 در مقایسه با مصرف دارونما باعث افزایش معنی دار سطح سرمی BDNF ، آیریزین و میونکتین (به ترتیب؛ 034/0 P= ، 043/0=P و0.012 P=) در گروه مداخله گردید.در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا 3 می تواند باعث افزایش سطح سرمی BDNF، آیریزین و میونکتین سرم گردد.مطالعات گسترده تر با تعداد نمونه بیشتر، کنترل دقیق تر فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی و افزایش مدت زمان مکمل یاری با این اسیدهای چرب و همچنین استخراج ژن های این مایوکین ها و بررسی اثرات این مکمل بر روی بیان ژن آن ها برای تایید یا رد تاثیر مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا 3 بر سطح سرمی این مایوکین ها مورد نیاز می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد حسین جوانبخت   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 94-01-161-28679


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 163 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر