افزایش بیان ژنهای AtrF و AfuMDR1-4 در سویه های Aspergillus fumigatus مقاوم به آزول ها: هدفی برای تولید داروهای ضد قارچ نوین

در طول دهه گذشته به علت تغییر سطح ایمنی بیماران عفونتهای جدی ناشی از  پاتوژنهای قارچی فرصت طلب روندی افزایشی داشته است. Aspergillus fumigatus عامل بسیاری از عفونت های مهاجم می باشد. طی چند سال اخیر شکستهای بالینی در درمان بیماریهای ناشی از آسپرژیلوس فومیگاتوس به طور گسترده ای گزارش شده است. شکست در انباشته شدن ترکیبات ضد قارچی، به عنوان مکانیسم دوم ایجاد مقاومت در آسپرژیلوس فومیگاتوس پس از ایجاد جهش در ژن CYP51A  مطرح شده است. این امر در ارتباط با افزایش بیان ژنهای MDR(multidrug resistance) ، MFS (major facilitator superfamily) و   ABC (ATP binding cassette transporter genes می باشد.

در  این مطالعه وجود دیگر مکانیسم های مقاومت نسبت به ایتراکونازول و وریکونازول در سویه هایی از آسپرژیلوس فومیگاتوس که هیچگونه موتاسیونی در ژن CYP51A نداشته اند بررسی شد. نتایج نشان دهنده  افزایش بیان ژنهای AtrFوAfuMDR1-4  بود. با توجه به شناخت نوع مکانیسم مقاومت در ایزوله های مقاوم A. fumigates می توان داروهای ضدقارچ نوینی را طراحی و سنتز نمود.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تغییرات بیان ژنهای کد کننده Efflux pumps در سویه مقاوم به آزول Aspergillus fumigatus
مجری اصلی: دکتر مریم موذنی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۳۰   |   کد طرح: 1553


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مقاومت دارویی | آزولها | آسپرژیلوس فومیگاتوس | بیان ژن | CYP51A |

دفعات مشاهده: 130 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر