پژوهش های بیشتری برای شناسایی مواجهه(های) منجر به آسیب DNA میتوکندری در کارگران صنایع ریخته گری لازم است

مواجهه تنفسی با ذرات معلق هوابرد ممکن است آسیب و اختلال عملکرد میتوکندری به صورت افزایش mtDNACN را به دنبال داشته باشد. در این مطالعه ارتباط بین مواجهه تنفسی با ذرات معلق هوابرد با آسیب میتوکندری در کارکنان ریخته گری دو کارخانه تولید فولاد طبرستان و دقیق بررسی شد.

نتایج نشان داد که در این کارخانجات ریخته گری، فرآیند قالب گیری نقش مهمی در تولید ذرات قابل استنشاق دارد و تراکم عددی ذرات با اندازه کوچک در این فرآیند بیشتر است. همچنین میزان تماس فردی با ذرات در حد استاندارد بود. بنابر این انتظار می رفت که میزان آسیب DNA میتوکندری در کارگران زیاد نباشد اما بررسی نتایج بین گروه های مورد و شاهد(غیر کارگر) نشان داد که میزان این آسیب بین دو گروه از تفاوت معنی داری برخوردار است. غلظت ذرات قابل استنشاق در ایجاد این آسیب تاثیر چندانی نداشته است.

 به نظر می رسد عوامل دیگری به غیر از غلظت ذرات و میزان تماس فردی کارگران ریخته گری در ایجاد آسیب به میتوکندری این افراد نقش دارند که نیاز به انجام مطالعات جامعتر می باشد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مطالعه ارتباط تماس با ذرات قابل استنشاق هوابرد و آسیب میتوکندری در شاغلین ریخته گری های فولاد طبرستان و دقیق (1393)
مجری اصلی: دکتر سیدتقی میرمحمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 1634


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ذرات معلق | ریخته گری | DNA میتوکندری |

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر