سیس پلاتین می تواند باعث بهبود عملکرد کلیوی افراد مبتلا به سرطان گردد

 سیس­پلاتین، یک داروی پرکاربرد ضد سرطانی است که به طور گسترده برای درمان سرطان­ های مختلف استفاده می ­شود که مهم­ترین عارضه­ ی جانبی و محدودکننده ­ی مصرف آن، سمیت کلیوی می­باشد. نتایج تعدادی از مطالعات نشان داده که سیستون از کلیه در مقابل سمیت سیس­ پلاتین محافظت می­کند. مطالعه ­ی حاضر با هدف بررسی اثر محافظتی سیستون بر سمیت کلیوی مربوط به   سیس ­پلاتین در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
  در این کارآزمایی بالینی مقدماتی، 43 نفر از بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان با داروی سیس ­پلاتین (75 میلی­گرم بر متر مربع سیس­ پلاتین به صورت 6 دوره­ ی یک­ ماهه) مراجعه­ کننده به بیمارستان کوثر سمنان از بهار 1394 تا تابستان 1395 انتخاب و در دو گروه درمان با سیستون (دو عدد هر 8 ساعت: 21 نفر) و گروه شاهد (22 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و نیز داده­ های آزمایشگاهی در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
 در گروه تحت مداخله با سیستون، سطح GFR بر اساس کراتینین (453/0 = P) و سطح GFR بر اساس کراتینین ادرار 24 ساعته (397/0 = P) در مراحل بررسی تغییرات معنی­ داری نداشت؛ اما در گروه شاهد، سطح GFR بر اساس کراتینین (013/0 = P) و سطح GFR بر اساس کراتینین ادرار 24 ساعته (016/0 = P)، تغییرات معنی­ داری داشت. در مرحله­ ی ششم نسبت به مرحله­ ی قبل از مداخله، سطح GFR بر اساس کراتینین در گروه مداخله، 3/2 میلی­لیتر بر دقیقه افزایش و در گروه شاهد، 5/10 میلی­لیتر بر دقیقه کاهش یافته بود (005/0 = P). در پایان ماه ششم نسبت به ماه اول، سطح GFR بر اساس کراتینین ادرار 24 ساعته در گروه مداخله، 2/2 میلی­لیتر بر دقیقه افزایش و در گروه شاهد، 0/8 میلی­لیتر بر دقیقه کاهش یافته بود (008/0 = P).
 انجام مداخله با سیستون باعث ثبات بیش­تر در شاخص­ های عملکردی کلیه نسبت به گروه شاهد شده بود؛ بنابراین به نظر می­ رسد سیستون بر سمیت کلیوی مربوط به سیس ­پلاتین در بیماران مبتلا به سرطان، اثر محافظتی داشته باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد رضا تمدن   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۰   |   کد طرح: 936


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سیستون | سیس پلاتین | سمیت کلیوی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 325 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر