بررسی تغییر لحظه ای قوس گردن، قوس کمر ، تیلت لگن، پروتروژن سر و زاویه راستای زانو به دنبال افزایش ارتفاع پاشنه کفش

نتایج این تحقیق نشان داد که زاویه قوس گردن، قوس کمر و تیلت لگن به دنبال افزایش ارتفاع پاشنه کفش به دلیل تغییر در مرکز ثقل، افزایش می یابد ولی زاویه پروتروژن سر و زاویه راستای زانو به دنبال افزایش ارتفاع پاشنه کفش، کاهش می یابد.
کلیدواژه ها: ارتفاع پاشنه | قوس گردن | قوس کمرو تیلت لگن زاویه | زاویه پروتروژن سر |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ببرسی تاثیر ارتفاع پاشنه کفش روی زاویه قوس گردن، زاویه قوس کمر تیلت لگن و زاویه راستای زانو
مجری اصلی: سیده الهه معدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲۶   |   کد طرح: 96/801/ت/6254CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 313 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر