گونه نوظهور کاندیدا آریس موجب کاندیدیازیس منتشر با بیشترین بار عفونی در بافت کلیه و کشندگی قابل توجه در موش آزمایشگاهی می شود.

کاندیدیازیس منتشر یک عفونت جدی تهدید کننده حیات بوده و در ده سال گذشته بروز آن به خاطر استفاده گسترده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، روند رو به رشد جمعیت بیماران با نقص سیستم ایمنی ناشی از مصرف داروهای تضعیف کننده ایمنی، پرتودرمانی و  شیمی درمانی پنج برابر افزایش یافته است.

امروزه در کشور های مختلف جهان، کاندیدا آریس، یک گونه غیر کاندیدا آلبیکنس، به عنوان یک گونه نو ظهور عفونت های بیمارستانی، مقاوم به داروهای ضد قارچی و همراه با مرگ و میر بالا گزارش شده است. با توجه به گزارش تفاوت بیماریزایی این گونه در جمعیت های مختلف انسانی، نیاز به بررسی و تایید بیماریزایی آن در مدل حیوانی می باشد. در این مطالعه درون تنی، عفونت زایی گونه های کاندیدیایی آریس، گلابراتا و آلبیکنس در کاندیدیازیس منتشر موش آزمایشگاهی بررسی و مقایسه شد.

 نتایج آزمون بقاء با دوزهای عفونت زایی بالا، متوسط و پایین نشان داد که در هفته های اول و دوم عفونت زایی، کاندیدا آلبیکنس دارای بیشترین کشندگی  و کاندیدا آریس و کاندیدا گلابراتا به ترتیب در مرتبه های بعدی قرار داشتند. همچنین بررسی بار عفونی کاندیدا آریس در بافتهای بدن موش نشان داد که کلیه دارای بیشترین میزان بار عفونی بود و کبد، طحال، مغز و ریه به ترتیب در مرتبه های بعدی جای داشتند.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر حمید بدلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۳۰   |   کد طرح: 2744


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کاندیدیازیس منتشر | کاندیدا آریس | بیماریزایی |

دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر