هم افزایی مطلوب ترکیب دارویی میکافانژین و وریکونازول بر علیه گونه های مقاوم کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی

در سال های اخیر عفونت کاندیدایی خون به دلیل عدم آگاهی از وضعیت حساسیت دارویی، مقاومت به فلوکونازول و حتی مقاومت دارویی چندگانه بحث برانگیز شده است. درمان ترکیبی می تواند با افزایش اثربخشی موجب کاهش توکسیسیتی و مقابله با گسترش مقاومت شود.

در یک مطالعه آزمایشگاهی  تعداد 30 ایزوله از 6 گونه مختلف کاندیدا های حساس و مقاوم به داروهای آزولی و اکینوکاندینی، موجود در بانک نمونه مرکز تحقیقاتی قارچ های تهاجمی، با شیوه معمول کشت و سپس روش مولکولی تعیین و شناسایی دقیق شدند. در نتایج ترکیب دارویی نیز اثر هم افزایی بین میکافانژین و وریکونازول با  شاخص غلظت مهاری نسبی در محدوده 15/0 - 5/0 مشاهده شد و هیچگونه اثر رقابتی در این ترکیب های دارویی وجود نداشت.

بر اساس یافته های این پژوهش آزمایش حساسیت دارویی بر روی نمونه های جدا شده، اجتناب از درمان تک دارویی فلوکونازول برای گونه های مقاوم و استفاده از اکینوکاندین ها در درمان اولیه عفونت کاندیدیمی های  ناشی از کاندیدا البیکنس مقاوم به فلوکونازول توصیه می شود.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر حمید بدلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۳۰   |   کد طرح: 2744


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مقاومت دارویی | کاندیدا | ضد قارچ | داروهای ترکیبی |


دفعات مشاهده: 139 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر