تخم شوید نسبت به اکسی توسین تأثیر بهتری در پیشرفت روند زایمان داشته است

این پژوهش با توجه به هدف کلی " مقایسه تأثیر دم کرده تخم شوید و اکسی توسین بر مدت مراحل زایمان و شدت درد زایمان" انجام گرفته است.
براساس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل یافته های حاصل این پژوهش در ارتباط با اولین هدف " تأثیر دم کرده تخم شوید بر مدت مراحل زایمان" محقق به این نتیجه رسید که طول مدت مرحله اول زایمان در گروه مداخله کوتاهتر از طول مدت فاز فعال زایمان در گروه کنترل بود. در نتیجه با اطمینان 95% می توان گفت که فرضیه اول یعنی طول مدت مراحل زایمان در گروه مداخله کوتاهتر است، تأیید می شود.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شدت درد در گروه مداخله با شدت درد در گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری ندارد. به عبارتی دم کرده تخم شوید بر روی درد زایمان تأثیری ندارد و باعث کاهش درد نمی شود.
با توجه به اینکه طولانی شدن مرحله اول زایمان عوارضی را برای مادر ، جنین و نوزاد دارد، از مدتها قبل دخالت فعال در امر زایمان برای تسریع زایمان و پیشگیری از زایمان دشوار مطرح شده است. با عطف به آنکه در مامایی مدرن توجه به روشهای بی خطر افزایش یافته است، و در مواردی که جهت کوتاه شدن زایمان از داروها استفاده شده است داروهای صناعی با تمام کاراییشان دارای عوارضی همچون دیسترس جنینی بوده اند. به همین دلیل امروزه بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. آمارهای منتشره نشان دهنده این است که با وجود پیشرفتهای جدید در علوم شیمی و داروسازی و عرضه مصنوعی مشابه مواد مؤثر گیاهی، نه تنها از میزان کشت و تولید گیاهان دارویی کاسته نشده بلکه تولید و مصرف آنها افزایش نیز یافته است. شناخت سلیقه ها و رویکرد جامعه به مصرف گیاهان دارویی و همچنین توجه به دیدگاهها و پیشنهادهای مصرف کنندگان گیاهان دارویی به عنوان اصلی ترین عامل در بازار گیاهان دارویی، می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت دارویی کشور باشند تا با برنامه ریزی مناسب علمی شاهد بازیابی اصالت و فرهنگ مصرف داروهای گیاهی باشیم. از آنجا که استفاده از مکمل ها و داروهای گیاهی در بیماران مامایی مؤثر است و ماماها با اجرای راهکارهای مراقبتی جدید می توانند میزان مداخلات غیرضروری در طول زایمان را کاهش داده و زایمان را به امری خوشایند برای مادران تبدیل کنند، با توجه به یافته های پژوهش حاضر از آنجایی که دم کرده خوراکی تخم شوید بر کاهش مدت مراحل لیبر و بهبود دیلاتاسیون  افاسمان مؤثر بود، و از طرفی فاقد عوارض مادری و نوزادی است می توان به جای استفاده از داروهای صناعی به منظور کاهش آمار روزافزون سزارین انتخابی استفاده نمود.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سیده فاطمه حکمت زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۴/۳۰   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: لیبر | اکسی توسین | تخم شوید | درد |

دفعات مشاهده: 208 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر