ارزیابی پاسخ های ایمنی بر علیه دومین اتصال به گیرنده اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آنروژینوزا در موشC/BALB

سودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی وپاتوژن فرصت طلب بوده که پخش گسترده درطبیعت دارد و بندرت باعث آلودگی در افراد سالم می شود و عفونتهای آن همیشه با ضعف سیستم دفاعی بدن میزبان مرتبط است ودر سوختگی ها ودربیماران سیستیک فیبروزیس  و یا دریافت کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مشکل آفرین است . در این مطالعه آثار حفاظتی ایمنیزاسیون غیر فعال با استفاده از توکسیک ترین فاکتور (اگزوتوکسین) و یک فاکتور مهم سطحی – اتصالی و پخش کننده باکتری که به روش نوترکیب تولید شده بود مورد بررسی قرار گرفت نتایج طرح نشان داد دومین اتصال به
سودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی وپاتوژن فرصت طلب بوده که پخش گسترده درطبیعت دارد و بندرت باعث آلودگی در افراد سالم می شود و عفونتهای آن همیشه با ضعف سیستم دفاعی بدن میزبان مرتبط است ودر سوختگی ها ودربیماران سیستیک فیبروزیس  و یا دریافت کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مشکل آفرین است . در این مطالعه آثار حفاظتی ایمنیزاسیون غیر فعال با استفاده از توکسیک ترین فاکتور (اگزوتوکسین) و یک فاکتور مهم سطحی – اتصالی و پخش کننده باکتری که به روش نوترکیب تولید شده بود مورد بررسی قرار گرفت نتایج طرح نشان داد دومین اتصال به رسپتور اگزوتوکسین A تولید آنتی بادی بالای را در مدل موشی القا کرد و در چلنج محافظت قابل قبولی در مقابل دوز کشنده سودوموناس آئروژینوزا ایجاد کرد

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتراصغرتنومند   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۴/۷/۱   |   کد طرح: ص94/5/75/30


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سودوموناس آئروژینوزا | اگزوتوکسین A | ایمنیزاسیون |

دفعات مشاهده: 141 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر