استفاده از لیزر کم توان در حیواناتی که تحت آسیب نخاعی قرار گرفته اند میتواند فعالیت حرکتی را بهبود و درد را کاهش دهد

نتایج حاصل از پژوهش حاصل نشان داد که در حیواناتی که تحت آسیب نخاعی قرار گرفته اند استفاده از لیزر کم توان به مدت 2 هفته نتایج بهتری نسبت به استفاده از لیزر به مدت یک هفته دارد استفاده از لیزر  به مدت دو هفته منجر به بهبود فعالیت حرکتی ، کاهش درد ، کاهش سطح IL-6 و fibroblast invasion  و اندازه حفره حاصل از آسیب میشود. این نتایج مشابه نتایج بدست آمده در حیواناتی است که بعد از آسیب عصبی تحت درمان با متیل پردنیزولون واقع شده اند.

بنابراین به نظر  میرسد با توجه به اثرات سوء متیل پر دنیزولون از جمله کاهش وزن و مرگ و میر فراوان استفاده از لیزر کم توان در طولانی مدت بتوان جایگزین مناسبی برای اثرات دیده شده بعد از آسیب نخاعی گردد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر نصیری نژاد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آسیب نخاعی | لیزر | متیل پردنیزولون | موش آزمایشگاهی |

دفعات مشاهده: 330 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر