بررسی ارتباط بین کیفیت خواب قبل از جراحی و شدت سردرد بعد از بی حسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج

 با توجه به این که بین خواب و سردرد اسپاینال  48 ساعت بعد از بی حسی ارتباط معنادار وجود داشته است داد  به این صورت که هرچه نمره اختلال خواب عدد بالاتری داشته نمره شدت سردرد نیز بالاتر بوده است، توضیح احتمالی برای این نتیجه را  می توان به نقش خواب و اختلالات آن بر روی سیستم های نوروترانسمیتری دخیل در بروز درد اشاره کرد، خواب و اختلالات آن از طریق اثر گذاری غیر مستقیم بر سیستم های دوپامینرژیک و اپیوییدرژیک، سروتوننیرژیک و ملاتونین ربط داد. وجود مطالعاتی مبنی بر تاثیر خواب و اختلالات آن بر میزان درد های روزهای بعد می توان  این گونه استنتاج کرد که به صورت کوتاه مدت کیفیت خواب بر سردرد اسپاینال تاثیر داشته است. به طور کلی برای تایید این ارتباط مهم نیاز به ارزیابی ها و مطالعات بیشتر و ارزیابی های همزمان بیومارکر های سرمی هم چون ملاتونین به چگونگی ارتباط بین خواب ودرد مورد نیاز است. خصوصا برای اثبات نقش مثبت یا منفی  احتمالی ملاتونین بر روی سردرد اسپاینال با توجه به اشاره کوتاه و نامشخص مطالعه خضری و همکاران نیاز به طراحی مطالعه دقیق تر در این زمینه می باشد
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: ناصر فرهادی، فاطمه کیانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱   |   کد طرح:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کیفیت خواب | سردرد | سزارین | بی حسی اسپاینال |

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر