اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) شهر یاسوج

یافته های این تحقیق نشان داد که اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی مبتلایان به ام اس موثر بوده است. به این معنا، هیپنوتراپی شناختی توانسته است به افزایش مولفه های بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس منجر شد و در نتیجه برخی از مشکلات روانی- اجتماعی را بهبود می بخشد. در این تحقیق از جمله مولفه های بهزیستی روانشناختی شامل تسلط بر محیط، پذیرش خود و خود مختاری، روابط مثبت با دیگران، زندگی هدفمند و رشد فردی  بوده اند، که از این تعداد مولفه در گروه مداخله  تسلط بر محیط، پذیرش خود و خود مختاری به نسبت گروه کنترل معنا دار بوده اند، اما در مولفه های دیگر از جمله روابط مثبت با دیگران، زندگی هدفمند و رشد فردی معنا دارنیستند. با توجه به تعدیل نمرات پس آزمون در کلیه مولفه های بهزیستی روانشناختی به حذف اثر پیش آزمون، مداخله بر روی نمره کل بهزیستی روانشناختی معنا دار بوده است.
 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر