: نتایج این پژوهش نشان داده است که فرآیند فتوکاتالیستی UV+ Fe3O4/SiO2/TiO2 به‌طور بسیار مؤثر می‌تواند در حذف کامل آلاینده آنیلین از محیط‌های آبی به

در این بخش نتایج حاصل از حذف  آنیلین از محلول‌های آبی با فرآیند فتوکاتالیستی UV+ Fe3O4/SiO2/TiO2 به تفکیک متغیرهای مؤثر، تأثیر عوامل مداخله‌گر در شرایط بهینه موردبحث قرارگرفته است. همچنین تأثیر از فتوکاتالیست و اشعه‌ UV به‌طور جداگانه بر حذف  آنیلین موردبررسی قرار گرفت.
- بررسی تأثیر تغییرات pH در راندمان حذف آلاینده آنیلین در فرآیند نانوفتوکاتالیستی نانو ذرات Fe3O4/SiO2/TiO2 و پرتوی فرابنفش(UV)
نتایج حاصل از این بررسی برای بهینه‌سازی pH  بر روی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم در نمودار 2 نشان می‌دهد که در 6 pH= بیشترین راندمان حذف رخ داد. راندمان حذف در این pH در حدود 92.08 درصد است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد pH خنثی بهتر از قلیایی عمل می‌کند.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد مهدی بانشی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 117 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر