نقش دانش،نگرش و عملکرد پرستاران دراحساس کاهش درد بیماران

آآگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به درد باعث کاهش احساس درد بیماران نوزاد و کودک میشود .در این بررسی کلیه پرستاران بخشهای کودکان، نوزادان و ویژه نوزادان مراکز درمانی شمال استان خوزستان ایران با پرسشنامه مربوط به  درد در نوزادان  مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین آگاهی کلی پرستاران از درد نوزادان در پرستاران سه بخش ۷۱.۷۱% بود، همچنین آموزش های گذشته عامل مهمی در افزایش میزان این آگاهی بوده است. نگرش پرستاران نسبت به دردناک ترین اقدام طبی شامل سوراخ نمودن ستون فقرات  کمر جهت نمونه گیری سبب بیشترین اندازه  درد در کودکان و نوزادان می شود. همچنین پرستاران بهترین روش برای کاهش درک درد هنگام نمونه گیری وریدی را پرت کردن حواس نوزاد و کودک  می دانستند و مشاهده چهره آن ها را بهترین روش ارزیابی احساس درد بیان نمودند و منحرف کردن حواس و ماساژ ناحیه را بهترین روش غیر دارویی کاهش درد دانستند. 
 
 
 
 
 

کلیدواژه ها: آگاهی | نگرش | عملکرد | درد | نوزادان | پرستاران |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی آگاهی و نگرش در عملکرد پرستاران بخش های کودکان، نوزادان و ویژه نوزادان از درد و کنترل درد
مجری اصلی: مهرداد مقامی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵   |   کد طرح: DURs101



CAPTCHA

دفعات مشاهده: 458 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر